0

เรียกให้ถูก ดื่มก็เป็น (Bar Equipment)

ขออนุญาตพาท่านมาพูดคุยกันเรื่อง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบาร์ กัน “Bar Equipment” คราวที่แล้วว่าจะอธิบาย ความหมายของบาร์เทนเดอร์ก็ลืมจนได้ครับ ผมคงเกริ่นนำสั้นๆ เพราะไหนๆเราก็จะลงเรือลำเดียวกันแล้ว เมืองนอกเขาจะเรียกผู้ผสมเครื่องดื่มว่า “บาร์เทนเดอร์” (Bartender) โดยไม่มีคำว่า บาร์เทนดี้ หากแต่พี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นที่นิยม เติมสระอี บนพยัญชนะสุดท้ายเพื่อบ่งบอกว่า “ผู้หญิง” ค่ะ  คำที่ใช้แยกเพศจะเป็น Barman และ Barmaid เท่านั้นครับ ความหมายของ Bar คือเครื่องกีดขวาง , แท่น , คอก (ใช้ในศาล) ? บาร์เทนเดอร์ทุกคนจึงต้องทำงานโดยมีขอบเขตบางสิ่งกั้นไว้ เครื่องดื่มและสแนคก็จะวางบนแท่นบาร์เหล่านั้น ลูกค้าที่นิยมความสรวลเสเฮฮาส่วนมากจะนิยมการนั่งที่หน้าบาร์ เพราะต้องการจะหาเพื่อนคุยเพื่อผ่อนคลายอิริยาบท บาร์เทนเดอร์เองได้ทีก็จีบลูกค้าเลยก็มีครับ แต่ทั้งหมดก็เพื่อการสร้างบรรยากาศเท่านั้นครับ นานมาแล้วผมเองเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ “ละเลียดหลังบาร์”… Continue Reading