0

TG Tasting การคัดเลือกไวน์ให้การบินไทย

บทความนี้ ได้เขียนขึ้นโดย อ.ไพรัช อินทะพุฒ  และเผยแพร่ครั้งแรกในเว็บ ThaiSommelier.com แห่งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2545    คำถามที่คาใจที่ยังไม่ได้ตอบให้กับหลายท่านที่ถามมาว่า เลือกไวน์ให้การบินไทยเลือกกันอย่างไร ชิมกันอย่างไร จากไวน์ตั้งหกร้อยกว่าอย่าง เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา คำถามก็ยิ่งหนาหูขึ้น เมื่อการบินไทยได้รับรางวัล “The Best cellar in the Sky” ชั้นเก็บไวน์เหินฟ้าที่ดีที่สุด แห่งปี 2001 อะไรทำนองนั้น และยังไม่ทันได้ตอบให้กระจ่าง ก็จะมีการชิมคัดเลือกอีกแล้ว ในวันที่ 15 และ 16 เดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเสริฟ บนเครื่อง ชั้น First… Continue Reading